Bostadsrättsföreningen Önneröds By Västra Bäck

Västra Götalands län

Information

Bostadsrättsföreningen Önneröds By Västra Bäck är ett av många verksamheter som finns i Härryda. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Önneröds By Västra Bäck finns i och den tillhör även Västra Götalands län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Bostadsrättsföreningen Önneröds By Västra Bäck som idag finns i Västra Götalands län har varit registrerat sedan 2000-09-29.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Önneröds By Västra Bäck så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Härryda arbetar för att verksamheter som Bostadsrättsföreningen Önneröds By Västra Bäck ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Önneröds By Västra Bäck. Det finns flera verksamheter i Västra Götalands län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Önneröds By Västra Bäck är följande:
Firman tecknas av likvidatorn..

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Önneröds By Västra Bäck och det är följande personer, Olsson, Håkan Axel Magnus som är född 1951 och har titeln Likvidator,

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Önneröds By Västra Bäck är 769606-1824.