Fastighets AB Designvägen 1

Västra Götalands län

Information

Fastighets AB Designvägen 1 hittar ni ett Västra Götalands län som inte är som andra län. I Västra Götalands län hittar ni Härryda som är den kommunen där Fastighets AB Designvägen 1 finns. I Härryda så finns det många olika Aktiebolag och i Västra Götalands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Fastighets AB Designvägen 1 tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har ej F-skatt. Fastighets AB Designvägen 1 har funnits sedan och 2005-05-12 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Fastighets AB Designvägen 1 så kan ni göra det genom att skicka er post till Designv. 1, 435 33, Mölnlycke men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 031-3366900.

Härryda arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Västra Götalands län för att locka till sig fler företag.

Idag är Fastighets AB Designvägen 1 Privat, ej börsnoterat.

Fastighets AB Designvägen 1 har idag 556007-3149 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder är den som för stunden ansvarar för Fastighets AB Designvägen 1

Bolaget ska äga och förvalta fastigheter. Till förmån för företag, vilka stå i koncern- eller annan intressegemenskap med bolaget, må detta ingå borgensförbindelser och företaga andra rättshandlingar, även om dessa eljest skulle falla utom ramen för den nyss angivna verksamheten.

I Fastighets AB Designvägen 1 så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Holmqvist, Anders Håkan som är född 1956 och har titeln VD, Holmqvist, Anders Håkan som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Mila, Lars Gunnar som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Ahlström Pålsson, Karin Sofie som är född 1977 och har titeln Suppleant, Götenfelt, Nils Magnus som är född 1963 och har titeln Revisor, Kron, Bengt Gottfrid som är född 1965 och har titeln RevisorssuppleantÖhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, .