Elanders AB

Västra Götalands län

Information

Elanders AB är ett av många verksamheter som finns i Härryda. Det är nämligen den kommunen som Elanders AB finns i och den tillhör även Västra Götalands län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Elanders AB är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 1994-01-01.

Elanders AB som idag finns i Västra Götalands län har varit registrerat sedan 1908-04-21. Men sedan 1979-01-01 så har Elanders AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Designv. 2, 435 33, Mölnlycke. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Elanders AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 031-7500000.

Härryda arbetar för att verksamheter som Elanders AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Publikt bolag för Elanders AB. Det finns flera Publikt bolag verksamheter i Västra Götalands län.

Bolaget skall idka boktryckeri- och förlagsrörelse, förvärva och förvalta fast egendom samt utöva därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Elanders AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Almgren, Mats Knutson -Bennet, Carl Reinhold Adolf -Nilsson, Magnus Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder Då styrelsen ska bestå av 8 ledamöter och 0 suppleanter är styrelsen inte fulltalig..

Det finns idag lite personer som är kopplade till Elanders AB och det är följande personer, Almgren, Mats Knutson som är född 1956 och har titeln Extern firmatecknare, Nilsson, Magnus som är född 1966 och har titeln Extern VD, Bennet, Carl Reinhold Adolf som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Danielsson Lager, Anna Cecilia som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Johnsson, Sven Göran Ingvar som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Larnefeldt, Lilian Monika som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot,Arbetstagarrepresentant.Olsson, Hans Olov Sören som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Paulsson, Kerstin Helena som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Stern, Johan Erik som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot.Svensson, Sven Tomas Holger som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot,Arbetstagarrepresentant.Åberg, Hans Tore som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot.Hassini, Lena Christina som är född 1961 och har titeln Suppleant,Arbetstagarrepresentant.Zetterquist, Olof Andreas som är född 1964 och har titeln Suppleant,Arbetstagarrepresentant.Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor.Eriksson, Göran Mikael som är född 1955 och har titeln Huvudansvarigrevisor.

Organisationsnummer för Elanders AB är 556008-1621.