Råda Glascenter Aktiebolag

Västra Götalands län

Information

Råda Glascenter Aktiebolag är ett av många verksamheter som finns i Härryda. Det är nämligen den kommunen som Råda Glascenter Aktiebolag finns i och den tillhör även Västra Götalands län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Råda Glascenter Aktiebolag är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 2004-06-24.

Råda Glascenter Aktiebolag som idag finns i Västra Götalands län har varit registrerat sedan 1991-11-29. Men sedan 1996-01-01 så har Råda Glascenter Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Rörsvängen 7, 435 35, Mölnlycke. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Råda Glascenter Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 031-881220.

Härryda arbetar för att verksamheter som Råda Glascenter Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Råda Glascenter Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Västra Götalands län.

Bolaget skall bedriva glasmästeri, äga och förvalta fast och lös egendom ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Råda Glascenter Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Råda Glascenter Aktiebolag och det är följande personer, Karlsson, Lars Verner som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Elisabet Ingegerd som är född 1945 och har titeln Suppleant, Önnheim, Nils Gustaf Peter som är född 1951 och har titeln Revisor, Önnheim & Olsson Revisionsbyrå Kommanditbolag som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Råda Glascenter Aktiebolag är 556437-7181.