Lotta & Marie Herrekipering i Mölnlycke AB

Västra Götalands län

Information

Lotta & Marie Herrekipering i Mölnlycke AB hittar ni ett Västra Götalands län som inte är som andra län. I Västra Götalands län hittar ni Härryda som är den kommunen där Lotta & Marie Herrekipering i Mölnlycke AB finns. I Härryda så finns det många olika Aktiebolag och i Västra Götalands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Lotta & Marie Herrekipering i Mölnlycke AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har ej F-skatt. Lotta & Marie Herrekipering i Mölnlycke AB har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Lotta & Marie Herrekipering i Mölnlycke AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Biblioteksg. 22, 435 30, Mölnlycke men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på .

Härryda arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Västra Götalands län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Lotta & Marie Herrekipering i Mölnlycke AB Privat, ej börsnoterat.

Lotta & Marie Herrekipering i Mölnlycke AB har idag 556722-7219 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för Lotta & Marie Herrekipering i Mölnlycke AB

Bolaget skall bedriva detaljhandel med kläder och konsultverksamhet inom samma område samt därmed förenlig verksamhet.

I Lotta & Marie Herrekipering i Mölnlycke AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Olsson, Liselotte Katarina som är född 1981 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Andersson, Marie Therese som är född 1981 och har titeln Ordinarie ledamot, Hallberg, Sven Jonas som är född 1980 och har titeln Suppleant, Kollberg, Inger Margareta som är född 1968 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, .